อว. จับมือ มทร.ธัญบุรี จัด “โอทอปสัญจร”

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โอทอปสัญจร) พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา  ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดย

นายเพิ่มสุข กล่าวว่า อว. ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโอทอปสัญจร ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่ถือเป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของ อว. และเป็นงานสำคัญของรัฐบาลตามแผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยมีแนวทางสำคัญคือ ร่วมกับสถาบันการศึกษา โดย มทร.ธัญบุรี เพื่อนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับ วทน. ไปใช้ประโยชน์ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน สามารถพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการยอมรับ สำหรับการทำการตลาดทั้งในประเทศและระดับสากลต่อไป เชื่อมั่นว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนี้จะสามารถยกระดับผู้ประกอบการโอทอปให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปได้…

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/740708

ใส่ความเห็น