ขอบคุณข้อมูลดีดีจากเพจ https://www.facebook.com/Teachdentshare

กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน + กิจกรรมสนุก ๆ
นำเข้าสู่บทเรียน : bit.ly/2Cnenbd
กิจกรรมสนุก line : bit.ly/2K1E0m7
เกม : bit.ly/2qxxwVr
.
.
เช็กชื่อ – สุ่มชื่อ จัดการชั้นเรียน
หนึ่ง : bit.ly/34DbiA3
สอง : bit.ly/2oXgmzV
.
.
สอบก่อนเรียนออนไลน์
เครื่องมือ 1 : bit.ly/2K0m8br
เครื่องมือ 2 : bit.ly/34F8jqB
.
.
มอบหมายภารกิจ
กระดานออนไลน์ : bit.ly/2PW3nK0
.
.
แบบบันทึกความก้าวหน้า
ฟอร์มออนไลน์ : bit.ly/2roGfcU
.
.
ทบทวนบทเรียน
ประเมินผล Real time : bit.ly/32w6St3
.
.
สรุปองค์ความรู้
mind map 1 : bit.ly/2NqpyX5
mind map 2 : bit.ly/2NqpyX5
.
ก่อนออกจากห้องเรียน
Learning Logs : bit.ly/2CqxQba
ให้คะแนนคาบเรียนวันนี้ : bit.ly/33rjsv2

ใส่ความเห็น