ประกวดนวัตกรรมการจัดการพลาสติกฯ ชิงถ้วยพระราชทาน+เงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท

0

เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านการจัดการพลาสติก เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทยแก่ประชาชนทั่วไปในวงกว้าง ทั้งยังเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถดำเนินการอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านงานประกวดนวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,000,000 บาท

ขอบเขตการพิจารณา:

ผลงานนวัตกรรมอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ และ/หรือการพัฒนาต่อยอดเชิงนวัตกรรมอันส่งผลกระทบเชิงบวก เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถประดิษฐ์ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาผลงานตามแนวทางดังนี้

– ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการ/รูปแบบการดำเนินงาน

– ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการพลาสติกจะต้องสามารถผลิต และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง อีกทั้งส่งผลกระทบเชิงบวกทั้งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กำหนดระยะเวลา:

– วันนี้ – 31 ธ.ค. 2562 เปิดรับสมัครส่งผลงานเข้าประกวดผ่านเว็บไซต์

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

– ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลละ 20,000 บาท

– ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 30 สุดท้าย รับใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม:

– พีรพรรณ ใบกว้าง (คุณกิ่ง) Tel. 081-553-6662

– ปัณฑารีย์ วสันทนา (คุณหญิง) Tel. 086-587-8750

– www.noplasticinnatureinnovation.com

ที่มา https://www.scholarship.in.th/noplasticinnatureinnovation-2019/

ใส่ความเห็น