โครงสร้างข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2
วิชา คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์

download
https://drive.google.com/file/d/1t2QaX0KhfxgUHpRT9a-J2h89ewe6xRap/view?usp=sharing

ลิ้งค์สำรอง
https://dl.n00m.com/239itemsc62.zip

ใส่ความเห็น