โครงการ “บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลาะ” ปี 2

ด้วยบริษัท ยูนิลิเวอร์ ประเทศไทย  ได้จัดทำโครงการ “บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลาะ” ปี 2 และได้ขยายเวลาการรับสมัคร เข้าร่วมโครงการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หากสนใจเข้าร่วมโครงการ ติดตามรายละเอียดได้ที่ โครงการบรีสเปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะปี2

ที่มา : https://www.obec.go.th/archives/188226

ใส่ความเห็น