การศึกษาออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Massive Open Online Courseware) จำนวน 2 หลักสูตร จากโรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนบางละมุง…

สพฐ. และ สสวท.ชวนครูสมัครอบรมออนไลน์ฟรี

ปิดรับสมัคร 1-15…

อบรมออนไลน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

https://sites.go…

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1เมษายน 2563)

ที่มา สำนักพัฒนา…