อบรมออนไลน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

0

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hlaksutr-xbrm-xxnlin/home

ขั้นตอนการอบรมด้วยระบบออนไลน์

  1. ทำแบบทดสอบก่อนอบรม
  2. ศึกษาเนื้อหาตามเนืื้อเรื่องให้เข้าใจ
  3. ทำแบบทดสอบหลังอบรม เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ
  4. ทำข้อทดสอบผ่าน 75 % ได้วุฒิบัตรการอบรมด้วยระบบออนไลน์
  5. รับวุฒิบัตรที่หน้าเว็บไซต์วันถัดไปค่ะ

ใส่ความเห็น