🎁🎁🎉🎉เตรียมต้อนรับปีใหม่ อยู่บ้านปีใหม่ นั่งเรียนหลักสูตร 4 (Level 4) Integration กันจ้า

AI Level 4 มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนา AI application สู่การใช้งานจริง เช่น แช็ตบอต หุ่นยนตร์ และเกม อย่างง่าย สมัครและเข้าอบรมได้เลยตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2563 ** โดยผู้สมัครต้องมีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการอบรมจนจบหลักสูตร ได้คะแนน 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรการอบรมจาก สสวท.🎖


https://youtu.be/lNkZcPvdvTg


https://learn.teacherpd.ipst.ac.th/…/course-v1…/about

**สำหรับครูที่เรียนสำเร็จครบ 4 หลักสูตร รอฟังสิทธิพิเศษจาก สสวท. น้า

ใส่ความเห็น