การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมโครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

0

ชื่อผู้วิจัย : นางธิติมา ศรีหมุน ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี

https://drive.google.com/file/d/1XF1CZ05RY0j6Nelefoi-Vo3Ursh45zZM/view?usp=sharing

ใส่ความเห็น