แนวคิดเชิงคำนวณ โดยครูวรรณรัตน์ ไชยพรประสิทธิ์

0

แนวคิดเชิงคำนวณ : https://drive.google.com/file/d/11xK1eQ9gwurA7p3VJz-uDnyv_tDGs7BH/view?usp=sharing

การออกแบบอัลกอริทึม : https://drive.google.com/file/d/1kHcAxrgehJU0HIOLWTA2_eROgfbu4A9r/view?usp=sharing

การแก้ปัญหา 5W1H : https://drive.google.com/file/d/1x-vEDUinYfuDKadZfwDsAVNSBXAsBXaQ/view?usp=sharing

เทคโนโลยีการสื่อสาร : https://drive.google.com/file/d/1wjeqSk0ZFcsT2o00LlShSvidzoKRCjCP/view?usp=sharing

การใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ : https://drive.google.com/file/d/1wjeqSk0ZFcsT2o00LlShSvidzoKRCjCP/view?usp=sharing

คาดการณ์เทคโนโลยีอนาคต : https://drive.google.com/file/d/1QuaLUaf9RXzoaaHRhlj1c0QogHxhKxSo/view?usp=sharing

ใส่ความเห็น