ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ.

เพื่อให้การดำเนิ…

ข้อสอบ O-NET 2562 ม.3

ตามที่ สทศ.ได้ดำ…

ข้อสอบ O-NET 2562 ป.6

ตามที่ สทศ.ได้ดำ…

โครงสร้างข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

ชั้นประถมศึกษาปี…

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ (NT) 2562

การทดสอบความสามา…

โปรแกรมวิเคราะห์แบบทดสอบ

TAP : Test Analy…

อว. จับมือ มทร.ธัญบุรี จัด “โอทอปสัญจร”

นายเพิ่มสุข สัจจ…

“อำนาจ”มอบ 5 นโยบาย ผอ.สพท

วันนี้(8 พ.ย.) ด…

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา +โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562+

ขอเรียนเชิญ ผู้บ…

โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ +การบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สำหรับผู้เรียนศตวรรษที่ 21 +

ขอเรียนเชิญ ผู้บ…