การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน การจุดบั้งไฟ และแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุจากเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ

หนังสือ ศธ 04001…

OBEC AWARD 61 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ดูเอกสารเพิ่มเติ…

โครงการจัดกิจกรรมธงไตรรงค์ ธำรงไทย ประจำปี 2562

ด้วยสำนักนายกรัฐ…

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา +โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562+

ขอเรียนเชิญ ผู้บ…

โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ +การบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สำหรับผู้เรียนศตวรรษที่ 21 +

ขอเรียนเชิญ ผู้บ…

ประกาศ ผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

DX-2500N_2019052…

โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

  logo kid hero …

Big Data ขยายเวลาให้คุณครู กรอกข้อมูล จนถึง 25 พ.ย.62

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายบุญ…