ครูบุญส่งดอทคอม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

📅 14 สิงหาคม 256…

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ผู้วิจัย : นางศร…

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐

สามารถอ่านรายละเ…

ศธ.เปิดอบรมออนไลน์ 10 หลักสูตร ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ สูงสุด 10 อันดับแรกได้รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

กระทรวงศึกษาธิกา…

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของ สพฐ. ปี64

ประกาศ โรงเรียนต…

ศธ.เลื่อนวันเปิดภาคเรียนออกไปอีกเป็น 14 มิ.ย.

ศบค.ไฟเขียว ศธ.เ…

เผยแพร่ช่อง Youtube ของเรา

ครูน้อย 100 โปรแ…

การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2564

Download เอกสาร1…

คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง “การใช้งานในระบบขอตำแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) เพื่อกรอกแบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คณะ/ส่วนงาน และเจ้าหน้าที่สำนักกิจการวุฒยาจารย์”

รายงานวิเคราะห์เรื่อง “ความพึงพอใจของบุคลากร และคณาจารย์ที่มีต่อการฝึกอบรมระบบขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM)”