ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา +โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562+

0

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าของสถานศึกษา
จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมงานสัมมนา
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
www.aksorn.com/teachingforum2019

ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ได้กำหนดจัดงาน “โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562”
ภายใต้แนวคิด “4REs : ความมุ่งมั่นเพื่อยกระดับการศึกษาไทย 4.0
ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอน บอลลูม, อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ที่มา : https://www.obec.go.th/archives/180021

ใส่ความเห็น