วัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส Covid-19

โรงเรียนบ้านห้วย…

“ครูตั้น” สั่งองค์กรหลักฯเจียดงบลงทุนลุยการศึกษาออนไลน์

เมื่อวันที่ 30 ม…

สพฐ.เล็ง รับสมัคร-สอบ-มอบตัว รับนร.ทางออนไลน์

นายอำนาจ วิชยานุ…

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รางวัลระดับเขต ค…

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์แห่งแรกของประเทศสำหรับ นักการศึกษาและผู้ปกครอง

คอร์สใน Starfish…

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณตศาสตร์ประกอบจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

แบบฝึกทักษะคณิตศ…

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน :&n…

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบ ของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19

ลงทะเบียนเข้าร่ว…

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ที่มา https://ww…

การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

ที่มา : https://…