รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th

รางวัลชนะเลิศ ระ…

ร่วมโหวตผลงาน

มูลนิธิศูนย์สารส…

เสนอ ดร.พรชัย อินทร์ฉาย เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สสวท.

การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 2

โครงสร้างรายหลัก…

การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 2

โครงสร้างรายหลัก…

การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 2

โครงสร้างรายหลัก…

การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 2

การอบรมครูสาระเท…

งานวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบ 50 ปี

ตามที่ สสวท. ได้…

แจ้งเลื่อนการจัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2565

https://drive.go…

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ตำแหน่ง ครู ตาม ว9/2564

สำนักงานศึกษาธิก…