การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี 2564

0

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ http://personnel.obec.go.th/home/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9-64-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%97..pdf

ใส่ความเห็น