คนละครึ่ง

เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

เริ่มลงทะเบียนเฟส 2

16 ธ.ค. 63

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง

1 ม.ค. 64 – 31 มี.ค. 64

เงื่อนไขการใช้สิทธิของประชาชน

รัฐช่วยจ่าย 50%

รัฐช่วยจ่าย 50%

ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50%
โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตังจำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน

จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน

โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง”
ไม่เกิน 3,500 บาท ตลอดโครงการไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน

ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน

โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวันใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น

ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น

สามารถค้นหาร้านค้าได้ ที่นี่ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น.

ใช้ได้เวลา 06.00 – 23.00 น.

ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน

ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน

โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ

 ประชาชน

ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชนเริ่มลงทะเบียน16 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป
ตั้งแต่เวลา 6:00-23:00 น.เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

  1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ*
  4. จำนวน 5 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

* ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th** ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืนPaotang

ผู้ใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 1 จะได้รับสิทธิเพิ่ม 500 บาท และขยายเวลาใช้สิทธิได้ถึง 31 มี.ค. 64 โดยยืนยันรับสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง ได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป

 ร้านค้า

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้าเริ่มลงทะเบียน1 ต.ค. 63 เป็นต้นไป
ตั้งแต่เวลา 6:00-23:00 น. ผ่านเว็บไซต์และ
สาขาธนาคารกรุงไทย ในเวลาทำการเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้า

  1. เป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย
  2. ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
  3. ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์

ตรวจสอบจุดรับสมัครร้านค้านอกสถานที่Paotang

ร้านค้าสามารถรับเงินจากสิทธิคนละครึ่ง ผ่านแอปฯ ถุงเงิน หลังจากผ่านการตรวจสอบกิจการและ ยอมรับเงื่อนไขโครงการ

ใส่ความเห็น