รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th

รางวัลชนะเลิศ ระดับศูนย์อบรมจันทบุรี ตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th”

ขอบคุณมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy Center) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ทีเอชนิค ประกาศผลการตัดสินเว็บไซต์ครูด้วย .th ประจำปี 2566 – (thnic.or.th)

ทีเอชนิค ประกาศผลการตัดสินเว็บไซต์ครูด้วย .th ประจำปี 2566 (smtat.org)

THNIC Academy จัดอบรมปรับปรุงหลักสูตรภายใต้โครงการขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th” ผ่านครูผู้นำ – ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

#webkruTH

ใส่ความเห็น