โปรแกรมวิเคราะห์แบบทดสอบ

TAP : Test Analysis Program v.19.1.4
โปรแกรมวิเคราะห์แบบทดสอบ
คู่มือการใช้งาน

ดาวน์โหลด :
https://drive.google.com/…/1cP-NqalVcHNOvu1OjmdlF5bpc…/view…

ดาวน์โหลดสำรอง :
https://dl.n00m.com/504tapv.19.1.4.zip

ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ใส่ความเห็น