ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

0

รางวัลระดับเขต ครั้งแรกของแอดมิน อยากเอามาให้ชมกันนะครับ


เอกสารประกอบ 1

เอกสารประกอบ 2

เอกสารประกอบ 3

ใส่ความเห็น