ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : onec.go.th ไฟล์แนบ

ใส่ความเห็น