โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator

สพฐ.อบรมออนไลน์ 7 หลักสูตร โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. และ Microsoftขอเรียนเชิญคุณครูและอาจารย์ทุกท่าน อบรมออนไลน์ ลงทะเบียนผ่าน Microsoft Forms ได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 23:00 น. ผู้ที่ลงทะเบียน 1,000 ท่านแรก จะได้เข้าร่วมอบรมผ่าน Microsoft Teams ส่วนท่านอื่นๆ ผ่านช่องทางไลฟ์

แบบฟอร์มลงทะเบียน โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator (office.com)

ใส่ความเห็น