สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมกับ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง
ขอเชิญร่วมรับชมการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตาม ว 10/2564

วันที่ 21–22 กันยายน พ.ศ.2564

วิทยากร : นายกิตติ กสิณธารา
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

วิทยากร : นางสมชื่อ กอปรคุณูปการ
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

แบบลงทะเบียน ว10 21-22 ก.ย. 2564 : https://forms.gle/EnMeg3NNjcYi4Nmm6

เอกสารประกอบการอบรม : https://drive.google.com/drive/folders/1_NxtShBEkxtmponTppCzjDt0gkGs8CWc

ช่องทางการรับชมทาง Youtube
HR CSW : https://www.youtube.com/watch?v=DmtQ4sz_RcY

แบบประเมินความพึงพอใจ ว10 (รับเกียรติบัตรภายหลังจบการอบรม) : https://forms.gle/GvZp7sufg99Kt2LZ7

ใส่ความเห็น