การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ตำแหน่ง ครู ตาม ว9/2564

0

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมกับ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง
ขอเชิญร่วมรับชมการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ตาม ว9/2564

วันที่ 23–24 กันยายน พ.ศ.2564

วิทยากร : นายกิตติ กสิณธารา
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

วิทยากร : นางสมชื่อ กอปรคุณูปการ
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

วิทยากร : ดร.เชาว์ฤทธิ์ จงเกษกรณ์
อดีตศึกษานิเทศท์เชี่ยวชาญ
สพม.42

แบบลงทะเบียน ว9 วันที่ 23-24 ก.ย. 2564 : https://forms.gle/b9XeEUt2vn9gY4MU6

เอกสารประกอบการอบรม : https://drive.google.com/drive/folders/1_NxtShBEkxtmponTppCzjDt0gkGs8CWc

แบบทดสอบก่อนการอบรม (ทดสอบความรู้ไม่มีผลต่อการรับวุฒิบัตร) : https://forms.gle/F5i4VPpK5mfvu85n9
หลังการอบรมวันสุดท้ายจะมีการประเมินด้วยแบบทดสอบอีกครั้ง

สามารถเข้ารับชมได้ทุกห้องดังนี้

กลุ่ม 1 ครูชำนาญการ
YouTube ช่องสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
https://www.youtube.com/channel/UC8TvK4Pr_VSAJljMIitSFbw

กลุ่ม 2 ไม่มีวิทยฐานะ
YouTube ช่องกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร รร.ชำนาญสามัคคีวิทยา
https://www.youtube.com/watch?v=4Nc6yd29G8E

กลุ่ม 3 ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ
YouTube รร.เพรักษมาตาวิทยา
https://www.youtube.com/channel/UCEnqW1vSVHiQ9dIZWLzSonw

ใส่ความเห็น