คุรุสภาแจ้งเตือนครูกว่า ๒ แสนราย ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบ KSP e – Service และ KSP School

    &n…

การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563

ดร.วัฒนาพร ระงับ…

คุรุสภากำหนดให้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านทางคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562

    &n…

รู้จักแนวปฏิบัติที่ดี : Best Practice

แนวปฏิบัติที่ดี …

Best Practice By Krudream การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง โดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์

อว. จับมือ มทร.ธัญบุรี จัด “โอทอปสัญจร”

นายเพิ่มสุข สัจจ…

“อำนาจ”มอบ 5 นโยบาย ผอ.สพท

วันนี้(8 พ.ย.) ด…

ให้อำนาจ กอ.รมน.ประกาศเคอร์ฟิวชายแดนใต้

ตามที่ได้มีประกา…

การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน การจุดบั้งไฟ และแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุจากเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ

หนังสือ ศธ 04001…

OBEC AWARD 61 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ดูเอกสารเพิ่มเติ…