การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Google Site

โรงเรียนชำนาญสาม…

โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator

สพฐ.อบรมออนไลน์ …

เรียนรู้ ว3 และ ว9 รองรับการทำ วPA กับ ชสว.

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐

สามารถอ่านรายละเ…

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของ สพฐ. ปี64

ประกาศ โรงเรียนต…

เผยแพร่ช่อง Youtube ของเรา

ครูน้อย 100 โปรแ…

การเรียนรู้กัญชา และกัญชง

การเรียนรู้กัญชา…

ว4/2564 คืออะไร มาดูกันครับ

ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอะไรบ้างมาดูกัน

ศึกษารายละเอียดเ…

เรียนหลักสูตร 4 (Level 4) Integration

เตรียมต้อนรับปีใ…