การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

0

เอกสารงานวิจัย คลิกที่นี่

แผนการจัดการเรียนรู้ คลิกที่นี่

ใส่ความเห็น