ชื่อ นายบุญส่ง   นามสกุล พุ่มบาน ชื่อเล่น  น้อย

สัญชาติ   ไทย   เชื้อชาติ  ไทย ศาสนา  พุทธ

เกิดวันที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526

ภูมิลำเนาจังหวัด  เลขที่ 50/4 หมู่ที่ 6 บ้านหนองต้นปอ  ตำบลห้วยยาง
อำเภอทับสะแก   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัสไปรษณีย์ 77130
โทรศัพท์ 081-1914097

E-mail   :  kruboonsong@hotmail.com
Website : http://www.kruboonsong.com

คติประจำใจ  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

งานอดิเรก     ดูหนัง  ฟังเพลง  อ่านหนังสือ  เล่นอินเทอร์เน็ต

ความสามารถพิเศษ
1. สร้างสื่อการเรียนการสอน  การสร้างเว็บไซต์  ระบบ LINUX SERVER จัดการข้อมูลการใช้งาน Internet ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ของนักเรียน
2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษา  PHP MYSQL MSSQL
3. ซ่อมบำรุง ติดตั้งโปรแกรม และประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
4. กีฬาฟุตบอล

ใส่ความเห็น