โครงการจัดกิจกรรมธงไตรรงค์ ธำรงไทย ประจำปี 2562

0

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรม “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ประจำปี 2562 ในการนี้ขอเชิญชวนบุคลากร เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานไปร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 11-15 พ.ย.2562 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดตามรายละเอียด ได้ที่ โครงการจัดกิจกรรม ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ประจำปี 2562

ที่มา : https://www.obec.go.th/archives/180426

ใส่ความเห็น