ตัวอย่างกระดาษคำตอบ (NT) 2562

การทดสอบความสามารถของผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT 2562 : ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=10S9ickulrE6_mPbDeJ2rxR7FbwznmKhJ

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ(สำรอง) NT 2562 : ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1p36hn6-kZxg4nR1QiXYYe4US88le3xMF

——————————————————————–
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT 2562 : ความสามารถด้านภาษาไทย
https://drive.google.com/open?id=1HwxfwAX3mey9-PW2Y02NBm4RbvubZN0L

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ(สำรอง) NT 2562 : ความสามารถด้านภาษาไทย
https://drive.google.com/open?id=1NFI1AJ7ZrEm69U_wSGnZjFljZOldzOHC

——————————————————————–

ลิ้งค์ดาวน์โหลดสำรอง
https://dl.n00m.com/468AnswersheetsNT62.zip

ที่มา สำนักทดสอบทางการศึกษา

ใส่ความเห็น