ผลงาน การจัดการเรียนการสอน Online ครูกิตติ วิริยะกิจ

0
วิชาประวัติศาสตร์​ ม.3
หน่วยการเรียนรู้​ที่​ 2 เรื่อง​ กำเนิดรัตนโกสินทร์
สอนโดยใช้การบรรยาย​ โดยอ้างอิง​หลักฐาน​ทาง​ประวัติศาสตร์​ ตามหลักวิธีการ​ทางประวัติศา​สตร์​
วิชาประวัติศาสตร์​ ม.3
หน่วยการเรียนรู้​ที่​ 7 เรื่อง​ ยุโรป​สมัยกลาง
สอนโดยใช้การบรรยายและยกตัวอย่าง​เหตุการณ์​ในลักษณะ​บทบาทสมมติ​ โดยอ้างอิง​หลักฐาน​ทาง​ประวัติศาสตร์​ ตามหลักวิธีการ​ทางประวัติศา​สตร์​
วิชาประวัติศาสตร์​ ม.3
หน่วยการเรียนรู้​ที่​ 7 เรื่อง​ที่​ 2 ระบบฟิวดัล
สอนโดยใช้การบรรยายและยกตัวอย่าง​เหตุการณ์​ในลักษณะ​บทบาทสมมติ​ โดยอ้างอิง​หลักฐาน​ทาง​ประวัติศาสตร์​ ตามหลักวิธีการ​ทางประวัติศา​สตร์​

ใส่ความเห็น